RESPR kontra SARS-CoV2

Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej Koronawirus – wyjaśnienie

Wirus SARS-CoV2 jest jednoniciowym RNA wirusem o dodatniej polarności należącym do rodziny koronawirusów otoczkowych. Jego genom ma około 29,7 kb, co czyni go jednym z największych wśród wirusów RNA. Wirus SARS ma 13 znanych genów i 14 znanych białek. SARSkoronawirus jest zgodny ze strategią replikacji typową dla rodzaju koronawirusa.


Zapobieganie infekcjom – dezynfekcja  powierzchni

Głównym źródłem infekcji jest kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych osób lub przedmiotów, które zostały zanieczyszczone płynami ustrojowymi osoby zakażonej. Istnieje szereg czynności koniecznych, aby kontrolować transmisję, takich jak: noszenie odzieży ochronnej, izolacja, czyszczenie i dezynfekcja środowiska, mycie rąk itp. Wszystkie te środki są wymagane w przypadku izolowanej infekcji lub wybuchu epidemii.